فرزندپروری واژه ای است شیرین. واژه ای به بلندای یک عمر که با عشق شروع می شود و پایانی ندارد.

      فرزندپروری مقوله ای است ساده اما نه آسان.

ساده است چون فقط کافیست که مهارت های لازم برای یک فرزندپروری صحیح آموخته و به کارگرفته شود تا هم والدین و هم فرزندان رشد کنند. اما آسان نیست چون آموختن مهارت های فرزندپروری نیاز به صرف زمان، انرژی و هزینه دارد.

دسته ای از والدین فریب این سادگی را می خورند و تصور می کنند که نیاز به فراگیری مهارت های لازم برای فرزندپروری را ندارند و با روش خطرناک آزمون و خطا جلو می روند. به همین علت است که در بسیاری از خانواده ها تفاوت های چشمگیری بین فرزند اول و فرزندان بعدی وجود دارد! چراکه والدین در زمان تربیت فرزند اول خط مشی خیلی مشخصی نداشته اند و تنها تلاش کرده اند که در مسیر درست فرزندپروری گام بردارند که این کافی نیست.

دسته دیگر حاضر به صرف زمان، انرژی و هزینه نیستند. متاسفانه این خانواده ها با بزرگ شدن فرزندانشان، مجبور می شوند که چندین برابر هزینه کنند، آن هم با هزار ناراحتی. ناراحت از اینکه چرا اینجوری شد؟ چرا آخه بچه ام این کار رو کرد؟ من که حواسم بود؟ من که چیزی براش کم نذاشتم و … .

اما جزو دسته سومی هم می توان بود. دسته والدین موفق. این والدین نه فریب سادگی مقوله فرزندپروری را می خورند و نه از صرف زمان و هزینه دریغ می کنند. آن ها می دانند، هر آنچه که امروز هزینه کنند همچون دانه ای برایشان جوانه خواهد زد و در آینده ای نه چندان دور از میوه های شیرین آن لذت خواهند برد. والدین موفق با فراگیری مهارت های فرزندپروری و همچنین عمل به آن ها نه تنها به خود کمک می کنند، که از آن مهم مهمتر آینده ای روشن را برای فرزندان عزیز خود به ارمغان می آورند.

با توجه به اهمیت فرزندپروری و نقش آن در آینده فرزندان، ما بر آن شدیم تا بستری را برای رشد و تعالی والدین گرامی و فرزندان مهیا سازیم.

برای کسب اطلاعات در مورد دوره تربت فرزند کلیک کنید.

  آیا می دانستید که … ؟

والدین در تربیت کودک، یا شبیه سبک پرورش خودشان عمل می کنند که از آن راضی بوده اند و یا کاملا با آنچه که در گذشته نسبت به خودشان به عنوان تربیت اعمال شده، در رنج بوده اند و ترجیح می دهند کودکشان با آنها کاملا متفاوت باشد. در واقع هر آنچه را که برای خودشان دلخوری و ضرر و زیان محسوب می شده را کنار می گذارند و سبک و روشی جدید در فرزند پروری انتخاب می کنند.

بنابراین:   هیچکدام از این دو گروه از والدین، بر مبنای اصول فرزند پروری جلو نمی روند و در نتیجه در اغلب اوقات با فرزندان خود در کشمکش و درگیری هستند.  اما راه حل چیست؟

راه حل ساده است.  شناخت سبک های فرزند پروری مختلف و سپس گام برداشتن در مسیر درست فرزند پروری.

برای کسب اطلاعات در مورد سبک های فرزندپروری کلیک کنید.