آزمون هوش هیجانی بار-آن

139,000 تومان

جالبست بدانید هر روز بر تعداد افرادی که به اهمیت هوش هیجانی یا همان EQ در موفقیت افراد پی می برند، افزوده می شود. یکی از مهمترین علت های آن …