بایگانی برچسب: خواندن کتاب

برای کودکان خواندن کتاب‌های کاغذی بهتر است یا الکترونیکی؟

نتایج یک تحقیق تازه نشان می‌دهد خواندن کتاب‌های کاغذی برای کودکان در مقایسه با کتاب‌های الکترونیکی مفیدتر است و موجب می‌شود کودکان در حین مطالعه با والدین‌شان بیشتر وارد تعامل و ارتباط شوند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از پدرو مادرها ترجیح می‌دهند کتاب‌های الکترونیکی را برای خواندن برای کودکانشان انتخاب کنند؛ اما نتایج یک […]