بایگانی برچسب: کودکان کند جوش

خلق و خوی کودک

خلق و خوی کودک

نیما پسری است که به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می‌کند. به دیگران لبخند می‌زند و از دوسالگی با همسن و سال های خود به راحتی ارتباط برقرار می‌کند. سارا دختری است که مادرش باور نمی‌کند انقدر ساکت و آرام باشد. مادر سارا می گوید یک سال و نیمش بود که در یک مهمانی خانوادگی […]