بایگانی برچسب: الگو

والدین، اولین و مهم ترین الگوهای هر فرزندی هستند.

والدین موفق

آیا می دانستید که شما بت فرزندانتان هستید؟! ارتباط و تاثیرپذیری کودکتان از شما، از زمان تولد او آغاز می شود. بنابراین اولین الگوی در دسترس برای کودکتان، شما والدین هستید. او هر آنچه را می بیند، ضبط می کند. شاید آن را درک نکند، اما کاملا تاثیر می پذیرد. خوب یا بد. برای او […]