تست نقاشی کودکان

آیا می دانستید که نقاشی کودکان با ما حرف می زند ?!

تفسیر نقاشی می تواند به ریشه یابی عمیق مشکلاتی همچون، شب بیداری، ترس شدید از خواب یا تاریکی، ترس شدید از رویارویی و بازی یا هم سن و سالان خود، شب ادراری شدید، ترس از تنها خوابیدن، ترس از تنها ماندن در فضای بسته و یا مشکلات مشابه دیگر بپردازد.